Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------"Elmex" vaikiðka dantø pasta 1-6 metukø, vokiðka.
KAINA: 3,77 €

Elmex - dantø pasta nuo dantø ëduonies 75 ml + dovana skalavimo skystis
KAINA: 3,77 €

Elmex - dantø pasta nuo dantø ëduonies su mineralais 75 ml
KAINA: 3,77 €

"Listerine" burnos skalavimo skystis tinkantis neðiojantiems protezus, briketus 500ml
KAINA: 3,77 €

"Nenedent" dantø pasta + ðepetëlis 6-24mën, pastoje yra ksilitolis kuris stabdo dantø ëduonies susidarymà
KAINA: 8,69 €

"Oral-B dantø ðepetëlis-Kryþminis ®" ðereliai paðalina iki 90% apnaðø sunkiai pasiekiamose vietose.
KAINA: 2,90 €

Dantø ðepetëlis elmex 0-3 metø sukurtas ðvelniai valyti pirmuosius dantukus. Maþa galvutë padengta minkðta medþiaga skirta patiems maþiausiems vaikams
KAINA: 4,63 €

„Forever Bright“ dantø þelë-pasta su aloe vera ir bièiu pikium be floro 130g
KAINA: 7,00 €

Dantø ðepetukas kramtukas kûdikiams nuo 0+mën
KAINA: 6,00 €