Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------"Tommee Tippee" 2 etapo kramtukas pirmiesiems krûminiams dantukams
KAINA: 4,05 €

"Babydream" kramtukas krûminiams dantukams ir dantø ðepetëlis pirmiesies dantukams
KAINA: 8,00 €

Mini kramtukai, labai geri patogûs maþai rankytei
KAINA: 5,00 €

Dantø ðepetukas kramtukas bananiukas 6eur, dantø pasta elmex nuo 1dienos 3,80eur, vaikiðka dantø pasta nuo 2+metø 4,50eur
KAINA: 6,00 €

Babydream silikoninis dantukø ðepetëlis-masaþuoklis vokiðkas
KAINA: 2,00 €

Kramtukai þuvytë ir drugelis
KAINA: 5,00 €

„Chew Stixx A Z“ yra saugi ir be bakterijø alternatyva vaikams, kurie kramto marðkinius, pieðtukus, pirðtus ar kitus netinkamus daiktus, 2vnt 16ur
KAINA: 16,00 €

Dantø ðepetukas ir dantenø masaþuoklis. Ypaè pasiekia dantenas ir galinius dantukus tinka nuo 10 - 36mën.
KAINA: 8,00 €

Canpol baby mini kramtukai 2,50eur
KAINA: 2,50 €

„Chicco“ dantø kramtukas - ðepetëlis minkðtas ir ergonomiðka rankena, padengta minkðta, neslystanèia guma, yra specialiai sukurta siekiant priþiûrëti ir iðvalyti kûdikiø dantis ir masaþuoti dantenas.
KAINA: 8,00 €

„Chewy Tubes“ ðaukðtelis kramtukas kûdikiams nuo 7mën. iki 3metø
KAINA: 15,00 €

Kramtymo lazdelës- vamzdeliai "chewy tubes" nepamainamo gërio turintiems kramtymo , rijimo sutrikimø stiprina lieþuvio raumenishttp://chewytubes.com/products/chewy-tubes/
KAINA: 16,00 €

Geriausia kaina Lietuvoje Chewy Tubs kramtymo lazdelës- labai geras kietas kramtukas sàkandþiui ir treniruoti lieþuvio raumenis
KAINA: 16,00 €