Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Vokelis á veþimëlá, vokelio apaèia ið grikiø lukðtø 10eur
KAINA: 10,00 €

Ðiurkðèios - masaþuojanèios padukus, pirmos kojinytës Jûsø maþyliui 50cm ♥ pirkite coliukuose ir padovanosime ♥
KAINA: 3,50 €

Neiðneðiotukams kelnytës 1vnt
KAINA: 4,34 €

Ðiltos kelnytës su pûkeliu 56, 62 cm 1vnt
KAINA: 4,34 €

Siaustinukai maþyliams nuo 50dydþio 4e
KAINA: 4,00 €

Siaustinukai flaneliniai, medvilniniai su pirðtinëlëmis 50, 56, 62cm
KAINA: 3,00 €

Ðliauþtunukai naujagimiams ið ekologiðkos medvilnës su pûkeliu 56, 62cm
KAINA: 6,37 €

Ðortukai mergaitei 0-3 mën. 1vnt.
KAINA: 2,90 €

Pirðtinëlës kudikiams trikotaþinës
KAINA: 1,16 €

Merino vilnos pirðtinëlës Kaina 10 Lt
KAINA: 0,00 €

Kûdikio kraitelis 4 daliø 56cm
KAINA: 17,00 €

Kûdikiø kojinaitës 0-0mën. 5vnt
KAINA: 4,34 €

Tamprios kelnytës aukðu liemeniu 50-56cm 2vnt
KAINA: 10,14 €

Marðkinëliai 56, 62cm
KAINA: 5,79 €

Medvilninis kostiumëlis 56-62cm
KAINA: 20,27 €

Marðkinukai uþsegami per prieká 68, 74cm
KAINA: 4,92 €

Ðiltos kelnytës 0-3mën.
KAINA: 5,79 €

Piþamytës maþyliams 62cm, 0-3mën. 1vnt.
KAINA: 5,79 €

Ðiltas siaustinukas su pûkeliu 56, 62cm
KAINA: 5,00 €

Merino vilnos siaustinukas 50, 56, 62, 68cm 
KAINA: 12,00 €

Vieno sluoksnio, lengvai pašiltintas kombinezonas. Sudëtis: 100% medvilnë. Dydis: 56, 62cm. 13eur
KAINA: 13,00 €

Kepurytë 100proc. bambukas 40, 44, 48, 52cm
KAINA: 5,00 €