Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Lokomarin pastilës nuo pykinimo. Imbiero pipirmeèiø ekstraktai palaiko gera nuotaika keliaujant automobiliu, lëktuvu, laivu. Naudoti po 1-2 pastiles, nuo 3+ metø 4eur
KAINA: 4,00 €

Endoca guma atpaliduoja, lengvina kvepavimà, nuo streso, nerimo, baimës, skrydþio metu ir t.t..Chicle gumos ið atogràþø miðkø, ksilitolio ið berþø, laukiniø pipirmëèiø ir mëtø, saulëgràþø lecitino ið saulëgràþø sëklø ir kanapiø aliejaus
KAINA: 8,00 €

Maisto papilde „Lokomotiv“ yra imbiero, kuris padeda sumaþinti diskomfortà (vëmimà) keliaujant automobiliu ar lëktuvu. Nuo 6 metø ir suaugusiems
KAINA: 5,00 €

Sea-Band akupresûrinës apyrankës nuo pykinimo  vaikams  13eu
KAINA: 13,00 €