Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------"Babydream" kûdikiø kremas veidukui, rankytëms nuo saulës su vitaminu E, SPF 50+ (UVA+UVB) 75ml
KAINA: 7,08 €

Skëtukai kokybiðki universaliems veþimëliams ávairiø spalvø, lankstûs (Lenkija)
KAINA: 11,58 €

"Babydream" kûdikiø kremas nuo saulës visam kûnui ir veidukui, su purkðtuvu 50+ 200ml
KAINA: 8,98 €

Uþuolaidëlës nuo saulës su princesëmis 1vnt
KAINA: 2,03 €

Automobilinës uþuolaidëlës nuo saulës CARS 1vnt
KAINA: 2,03 €

Automobiliniai roletai nuo saules 1vnt, nepraleidþiai tiesioginiø saulës spinduliø
KAINA: 5,79 €

Veþimëlio universali apsauga nuo saulës apsaugos jûsø vaikà iki 99% nuo UVA ir UVB spinduliø
KAINA: 12,00 €

Galinio lango didelë plati uþuolaidëlë nuo saulës 8eur
KAINA: 8,00 €