Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Termoforas - natûralios struktûros dëklas, kûdikiø ðildyklë, tinka prie pilvelio, veþimëlyje
KAINA: 7,24 €

♥"Babydream" kûdikiø kremas su avokadu, pantenoliu apsaugo nuo vëjo ðalèio,be konservantø 75 ml (labai geras kremukas)
KAINA: 4,00 €

"Babydream'' uþdangalas nuo lietaus, vëjo, ðalèio su elastingais kraðtais
KAINA: 7,24 €

Sportinio veþimuko apsauga nuo lietaus, vëjo
KAINA: 5,21 €

Forever vazelina nuoðalèio, herpeso, vëjo, skausmo
KAINA: 3,00 €

"TESCO baby" apsauga nuo lietaus sportiniam veþimëliui
KAINA: 8,69 €

Ðaltukas bevandenis veidukui nuo vëjo ir ðalèio 30ml
KAINA: 8,00 €