Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Maþylio pirmoji pagalvytë su medvilne 40/60cm 7eur
KAINA: 7,00 €

Medicininis merlius 90cm*5metrai 1vnt
KAINA: 5,00 €

Flanelinës palutës 90*80cm
KAINA: 3,00 €

Marliniai trikampiai
KAINA: 2,00 €

Vandeniui atsparus uþvalkalas lovytës èiuþinukui su guma 30*120 cm
KAINA: 5,79 €

pagalvë siuvinëta á lovytæ, veþimukà 30x40cm
KAINA: 5,79 €

Pledas kûdikiui flysinis didelis
KAINA: 10,00 €

Paklodës veþimukams 28*74 cm
KAINA: 4,34 €

Flysinis kûdikio pledukas 70*90cm
KAINA: 8,00 €

Rûbeliø apsauga ið bambuko nuo atpylimo, ið minkðto ir skysèiui nepralaidaus audinio 1vnt
KAINA: 1,45 €

Spalvoti merliukai dideli 1.70E
KAINA: 1,70 €

"Saldþiø sapnø" vilnos apklotas 80*90 cm
KAINA: 24,62 €

Èiuþiná apsauganti neperðlampanti paklodë is bambuko 120*60 cm
KAINA: 8,40 €

♥ Akcija♥ Merinosø vilnos apklotëlis 80*100 cm 45eur
KAINA: 45,00 €

Medvilninë antklodë alergiðkiems vaikams 100 x 130cm.
KAINA: 17,38 €

Miegmaiðis ðiltas 0-6 mën.
KAINA: 10,14 €

Flanelinës palutës 78*58cm
KAINA: 3,00 €

Apklotëlis 100% medvilnë 75*100cm
KAINA: 10,14 €

Ðvelnus daugkartinis neperðlampantis paklotas 50*60cm
KAINA: 3,48 €

Neperðlampanti paklodë 50*80cm
KAINA: 2,90 €

Medvilniniai nerti pledukai 70*100cm (puiki dovanëlë maþyliui)
KAINA: 10,43 €

Vaikiðka pagalvëlë nuo 12+mën.
KAINA: 4,00 €

Didelis kûdikio rankðluostis su gobtuvu  60*125cm
KAINA: 8,69 €

Spalvoti merliukai 70*80cm 2e
KAINA: 2,00 €

Flanelinës palutës didelës
KAINA: 3,00 €

Labai graþûs, mieli spalvoti merliukai 80/70cm 1.50e
KAINA: 1,50 €

Lininis apklotëlis pledukas 75*100cm 12eur
KAINA: 12,00 €

 Vilaurita 2 daliø patalynës komplektas su burbuliukais 100proc. medvilnë
KAINA: 18,00 €

Vokelis á veþimukà 10eur
KAINA: 10,00 €

Vystymo lentos uþvalkalas tinkantis vystymo lentoms, kuriø iðmatavimai 80*50cm + seilinukas dovanø
KAINA: 6,00 €