Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Olbas for children – 12 ml, Tai grynø augaliniø aliejø miðinys, kuris padeda sumaþinti nosies uþgulimà ir atkuria kvëpavimà. Naudingas nuo perðalimo ir gripo
KAINA: 10,00 €

Stebuklingas antibakterinis olbas nuo slogos, kosulio, dezinfekuoja, maþina uþdegimà 12ml 10eur
KAINA: 10,00 €

Iglu gelis efektyviai gydo  burnos opas, burnos þaizdeles 8g 10eur
KAINA: 10,00 €

OILATUM BABY vonios emulsija kûdikiams nuo gimimo, ja valo, drëkina ir apsaugo nuo nieþëjimo, iðsausëjimo,ramina odelæ ir pagerina odos elastingumà bei padeda iðlaikyti optimalø drëkinimo lygá. 500ml 20eur
KAINA: 20,00 €

Dentinox N (150 mg + 3,4 mg + 3,2 mg) gelis nuo skausmo dantukø dygimo metu, prieðuþdegiminis 10g 8eur
KAINA: 8,00 €

Aromactiv+ aromaterapinis pleistriukas nuo pirmø gyvenimo dienø, kad maþylis ramiai miegotø - skleidþia 8val svelnius, gaivius aromaterapinius kvapus kurie atpalaiduoja, ramina ir leis miegoti visa naktá, pleistriukas klijuojamas ant rûbelio prie krûtinës, naudojami lengvai ir saugiai 5vnt 7eur, 1vnt 1,50eur
KAINA: 1,50 €

Snuffle Babbe kûdikiø gelis nuo slogytës ir perðalimo, kuris suteikia vaikui palengvëjimà, tinka nuo gimimo. tepti krûtinæ, kakliukà, padukus labai ðildo atpalaiduoja ramina 10eur
KAINA: 10,00 €

Vyðniø kauliukø pagalvë, PAGALBA NUO PILVO DIEGLIUKØ 10 ir 5eur
KAINA: 10,00 €

Elektrinis nosies aspiratorius HERUPA, atsparus vandeniui, nosies aspiratorius, naudojamas kûdikiø nosies gleivëms valyti. 45eur
KAINA: 45,00 €