Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------


Kontaktinë informacija

35a Saulës gatvë, Kaunas 

Prekes atsiimti galite ir pas mus sutartu laiku.  arba siunèiame +3eur  ♥  tik sauskelniø nesiunèiam


 tel. +37067110044 Jurgita  

I. II. III. IV. V. 10.15 - 16,30.val.

VI. 10-12val.

VII. Nedirbame

Prieš atvykstant pasiskambinti..

Švenèiø dienomis nedirbame !!!

tel. +37067110044 Jurgita

♥♥♥

 Valstybinës maisto veterinarijos tarnybos leidimas prekiauti maisto produktais, maisto papildais, ekologiški produktai, fasuoti negreit gendantys maisto produktai. 2017m. Gruodþio 5 diena, Nr. 33ÁV-688

Pagal susitarimà uþsakymus veþame á namus ta paèià dienà nuo 14h.  Taip pat galite atsiimti pas mus ;)

Jei negalite atsiimti prekiø darbo laiku skambinkite iš anksto,

 susitarsime kità laikà bei vietà.

 

Tel. nr.: +37067110044

Jei reikia informacijos apie maþylio negalavimus, mišinukus, sauskelnes, ar kitas mûsø prekes, siûlome prisijungti ir rašykite, klauskite, padësime !!!♥  https://www.facebook.com/Coliukailt/

CBD ORGANINIØ KANAPIØ ALIEJUS ir kiti produktai  TK PAS MUS APSIPERKANT ÁVESKITE ♥ COLIUKAI ♥ IR BUS PRITAIKYTA 20proc. NUOLAIDA

   https://tcbd.lt/

 Jurgita  su šeima. 


 

 

 

 

 


Susisiekite su mumis arba paraykite atsiliepim

Vardas:
El.patas:
Js tekstas
:
Apsaugos kodas
(Naudokite tik didiasias raides ir skaiius. Jeigu blogai matote kod, spauskite ant paveiksliuko.)
: